Poštovné v ČR a SK zdarma!

Sikhismus, Amritsar a Langar

Zlatý chrám Amritsar: Symbol Jednoty, Služby a Rovnosti

Zlatý chrám, známý také jako Harmandir Sahib, stojí jako náboženský a kulturní skvost v srdci města Amritsar v indickém státě Punjab. Tato úchvatná svatyně není jen ikonickým symbolem sikhské víry, ale také místem, kde se odrážejí hluboké principy sikhismu, jako je jednota, služba a rovnost. V tomto rozsáhlém článku se budeme podrobněji zabývat Zlatým chrámem, jeho historií, architekturou a klíčovými principy sikhismu, jako je "Langar," jednota a důležité historické události, které tvoří jeho kontext.Historie Zlatého chrámu Amritsar:

Zlatý chrám je v srdci Amritsaru, města, jehož název znamená "Nektar božské milosti," a to není náhoda. Chrám byl postaven čtvrtým guru sikhů, Guru Ram Dasem, v roce 1577. Jeho konstrukci později dokončil Guru Arjan, pátý guru sikhů, v roce 1604. Zlatý chrám byl záměrně navržen tak, aby byl symbolem sikhské jednoty, míru a rovnosti. Samotný název "Harmandir Sahib" lze přeložit jako "svatý chrám" nebo "chrám Boha." Již při svém vzniku měl tento chrám hluboký historický a duchovní význam pro sikhskou komunitu a stále představuje její nejsvětější místo.

Architektura Zlatého chrámu:

Zlatý chrám je architektonickým zázrakem, který kombinuje prvky hinduistického, muslimského a sikhského umění. Chrám stojí na mramorové platformě a je obklopen zlatými stěnami a kopulí. Jeho exteriér září zlatem a střeží své posvátné jezero zvané "Amrit Sarovar," což lze přeložit jako "Jezero náboženského nektaru." Pro vstup do chrámu musí návštěvníci projít mramorovými chodbami, které vedou k hlavnímu chrámu, a celkový dojem je ohromující. Kopule Zlatého chrámu symbolizují jednotu Boha a jsou střeženy zlatým štítem.

Principy Sikhismu:

Sikhismus je náboženství založené na několika zásadních principech, které tvoří jeho jádro. Následující jsou klíčové zásady sikhismu a jejich význam:1. Jednota (Oneness):
Sikhové věří v jednotu Boha, který je jediný a všeobecný. Tato jednota znamená, že všichni lidé jsou jeho stvoření, a sikhové vyznávají jednotu všech náboženství a národů.

2. Služba (Service): Princip služby je základním prvkem sikhské víry. Sikhové věří, že poskytování pomoci a služby druhým je způsobem, jak sloužit Bohu.

3. Rovnost (Equality): Rovnost je jedním z nejdůležitějších principů sikhismu. Sikhové zdůrazňují, že všichni lidé jsou si rovni před Bohem, a tím zpřístupňují poselství rovnosti a zároveň se staví proti nerovnostem a diskriminaci.

4. Láska (Love): Láska k bližnímu a soucit s potřebami druhých jsou zásadními hodnotami sikhské víry. Sikhové se snaží šířit lásku a péči v každodenním životě.

Princip "Langar" a Jeho Význam:

Jedním z nejvýznamnějších a jedinečných aspektů Zlatého chrámu je princip "Langar." "Langar" představuje bezplatné společné stravování, které je k dispozici všem návštěvníkům chrámu bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost, sociální postavení, nebo ekonomické zázemí. Tento koncept v sikhismu má hluboký význam a symbolizuje několik důležitých aspektů:


Rovnost a Jednota: "Langar" vyjadřuje sikhský princip rovnosti. Všichni návštěvníci sedí společně na zemi, bez ohledu na svůj společenský status, a jsou obsluhováni dobrovolníky z komunity. Tím je zdůrazněna jednota všech lidí před Bohem a v rámci lidského společenství.

Služba a Láska: Poskytování jídla v "Langar" je dobrovolnou službou, kterou provádějí sikhští věřící. Tento akt služby a lásky k bližnímu je klíčovým prvkem sikhské víry. Sikhové věří, že poskytování jídla těm, kteří to potřebují, je forma služby Bohu.

Vítání Všech: "Langar" vítá všechny, bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost nebo původ. To ukazuje otevřenost sikhské víry a snahu o sjednocení a harmonii mezi různými komunitami.

"Langar" se provozuje po celý den v Zlatém chrámu. Každý návštěvník je vřele vítán a může si sednout na zemi, kde jsou podávány pokrmy. Hlavním jídlem v "Langar" je často dal a rýže, doprovázené chlebem a sladkým dezertem. Všechny pokrmy jsou připravovány dobrovolníky a podávány dobrovolníky.

"Langar" nezná žádné sociální nebo náboženské bariéry. Jeho prostřednictvím je šířena láska, jednota a služba, což jsou základní hodnoty sikhské víry. Sikhové věří, že tímto způsobem mohou sloužit Bohu a sloužit lidem zároveň.

Langar v Zlatém chrámu Amritsar: Největší Bezplatná Kuchyně na Světě

Když mluvíme o "Langaru" v Zlatém chrámu v Amritsaru, hovoříme o něčem výjimečném. Je to nejen duchovní a náboženský symbol, ale také jedna z největších bezplatných kuchyní na světě. Každý den přivítá tento svatý chrám tisíce lidí, kteří přicházejí, aby si užili nejen duchovní zážitek, ale také chutnali jídlo servírované s láskou a oddaností.

Rozměry "Langaru" v Zlatém chrámu:

Jedním z nejimpresivnějších aspektů "Langaru" v Zlatém chrámu je jeho obrovský rozsah. Tato kuchyně sloužící komunitě je jednou z největších na světě. Denně se zde připravuje a podává jídlo pro desítky tisíc lidí. Odhaduje se, že počet strávníků v Zlatém chrámu v Amritsaru může dosáhnout úctyhodného čísla mezi 70 000 až 120 000 lidí denně.

Logistika "Langaru" v Zlatém chrámu:

 • Kuchyně: Kuchyně v Zlatém chrámu je ohromná a dobře organizovaná. Zahrnuje velké hrnce, mnoho ploten a kuchyňského vybavení, aby mohla obsloužit tak velké množství lidí.

 • Dobrovolníci: Tato obrovská operace je plně závislá na dobrovolnících. Týmy dobrovolníků pracují ve směnách, aby zajistily nepřetržitý provoz kuchyně. Do této dobrovolnické práce se zapojují věřící i další dobrovolníci z celého světa.

Menu "Langaru" v Zlatém chrámu:

 • Dal a Rýže: Hlavním jídlem v "Langaru" je často dal (luštěninový pokrm) a rýže. Toto jídlo je výživné a plné bílkovin, což je pro zdejší strávníky obzvláště důležité.

 • Chléb: K dalu a rýži se podává chléb, který je vyráběn přímo v samotném chrámu. Chléb se peče v peci, která je součástí kuchyně.

 • Karah Prasad: Po hlavním jídle je tradičně podáván "karah prasad," sladký dezert. Tento pokrm má ve sikhské víře speciální význam a je zpravidla připravený ze směsi mouky, cukru a másla.

Jídlo se podává na kobercích na zemi, kde návštěvníci sedí ve frontách. Každý si může vzít talíř a přijít pro jídlo. Nápoje jsou podávány ve stříbrných kalíšcích. Dobrovolníci se postarají o rozdělení jídla a nápojů a zajistí, že všichni jsou dobře obslouženi

"Langar" v Zlatém chrámu Amritsar je nejen projevem sikhského poslání a víry, ale také symbolem společenství a jednoty. Každý návštěvník Zlatého chrámu má možnost ochutnat toto výjimečné jídlo a sdílet stůl s lidmi z různých koutů světa. Je to nejen ohromná kuchyně, ale také projev sikhského ducha a principů, které zdůrazňují rovnost, lásku a službu.

Historické Události a Význam Zlatého Chrámu:

Zlatý chrám byl svědkem několika historických událostí, které formovaly sikhskou víru a poselství rovnosti. Jednou z klíčových událostí byl incident v roce 1984, kdy byl chrám obsazen indickou armádou během operace Blue Star. Tato událost vedla k mnoha protestům a konfliktům, které měly hluboký dopad na sikhskou komunitu a její vztah s indickým státem.Dnes je Zlatý chrám stále symbolem sikhské víry a jejích principů. Je centrem náboženských obřadů a slavností během sikhských svátků a oslav. Poutníci a turisté z celého světa sem přicházejí, aby se modlili, meditovali a obdivovali jeho krásu a duchovní atmosféru.

Závěr:

Zlatý chrám v Amritsar je nejen architektonickým zázrakem, ale také symbolem sikhského náboženství a jeho hodnot jednoty, míru a služby. Jeho "Langar" je příkladem jedinečného způsobu, jak sikhové praktikují svou víru v každodenním životě. Tato tradice ukazuje, že bez ohledu na rozdíly, které nás mohou oddělovat, lze skrze jednotu a službu dosáhnout harmonie a společenství. Zlatý chrám a jeho "Langar" jsou tak inspirací pro nás všechny, abychom si navzájem pomáhali a šířili lásku ve světě. Je to jeden z nejvýznamnějších kulturních a náboženských symbolů v Indii, který stojí za návštěvu pro každého, kdo hledá hluboký duchovní zážitek a obdivuje krásu sikhského umění a víry.
A ještě malý seznam pravidel, který je třeba dodržovat: 

Návštěva Zlatého chrámu v Amritsaru je pro mnoho lidí důležitým a duchovním zážitkem. Abyste si návštěvu co nejvíce užili a respektovali místní náboženské tradice, je dobré dodržovat některá pravidla a zásady chování. Zde je několik klíčových pravidel a tipů pro návštěvu Zlatého chrámu:

 1. Oblečení: Oblečte se střízlivě a pokud možno zakryjte ramena a nohy. Pokud jste žena, doporučuje se nosit šátek nebo šálu, kterou si můžete přehodit na hlavu při vstupu do hlavního chrámu. Důležité je dodržovat určitou úroveň pokory a úcty.

 2. Obuv: Na vstupu do Zlatého chrámu budete muset svou obuv nechat venku. Můžete si vzít speciální ochranné střevíce, které vám poskytnou na vstupu, nebo chodit bosí.

 3. Hygiena: Před vstupem do hlavního chrámu je třeba mýt ruce a nohy na speciálních umývárnách, které jsou k dispozici v okolí.

 4. Respektujte Kultovními místy: Uvnitř Zlatého chrámu existují místní, která jsou považována za kultovní, jako je hlavní svatyně s posvátnými texty. Nepokoušejte se je vstupovat, pokud nejste součástí sikhského duchovního služebníku.

 5. Ticho: Uvnitř chrámu panuje ticho a klid, a to je třeba respektovat. Nepoužívejte hlasitý hovor a neprovádějte se zbytečným chováním.

 6. Fotografování: Fotografování může být povoleno v určených oblastech, ale ne všude. Respektujte značky a pokyny ohledně fotografování. Nikdy nepoužívejte blesk uvnitř chrámu, aby jste nerušili duchovní atmosféru.

 7. Langar: Pokud se zúčastníte "Langaru" (společného stravování), sedněte si k ostatním a dodržujte pokojnou a respektující atmosféru. Mějte na paměti, že se jedná o bezplatné stravování, a proto byste měli být vděční a pokorní.

 8. Nekuřte ani nepijte alkohol: Je naprosto nepřijatelné kouřit nebo konzumovat alkohol na území Zlatého chrámu.

 9. Respektujte všechny náboženské tradice: Pokud nejste sikh, respektujte náboženské tradice a rituály, i když je nerozumíte.

 10. Dobrovolníci: Pokud chcete pomoci nebo se zapojit do dobrovolnických aktivit, obraťte se na dobrovolníky, kteří vám rádi ukážou, jak můžete přispět.

Návštěva Zlatého chrámu může být hlubokým a výjimečným zážitkem, pokud budete respektovat jeho tradice a pravidla. Dodržování těchto pokynů pomáhá udržovat atmosféru úcty a duchovního spojení, které je pro Zlatý chrám tak charakteristické.

Zpět do obchodu